You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KINEZITERAPIJA

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija predstavlja primenu pokreta u terapijske svrhe. Za sprovođenje i uspešnost vežbi potreban je nadzor i stručna pomoć višeg fizioterapeuta. 

U Aktiv fizikal centru kineziterapija sprovodi se individualno, u zavisnosti od opšteg stanja datog organizma.

Terapijski efekti kineziterapije su::

 • Povećanje obima pokretljivosti u zglobovima
 • Povećanje mišićne snage i elastičnosti
 • Poboljšanje kordinacije i ravnoteže
 • Korekcija položaja tela i deformiteta
 • Smanjenje bola
 • Poboljšanje funkcije disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje
 • Stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti

Kineziterapijskom tretmanu (vežbama) pristupamo kroz nekoliko celina:


Rehabilitacija

U rehabilitaciju uključeni su svi pacijenti sa sledećim problemima:

 • Ortopedskim problemima (iščašenja, uganuća zglobova, problemi sa meniskusom, prelomi, pre- i post-operativna rehabilitacija, sportske povrede…) sa ciljem da se ojača oslabljena muskulatura, poveća amplituda pokreta, smanji bol i vrati normalan hod

 • Neurološkim problemima (povrede kičmene moždine, stanja nakon moždanog udara, oštećenja perifernih nerava, polineuropatije)

 • Reumatološkim problemima (degenerativni i vanzglobni reumatizam, artroze kuka i kolena, cervikalni i lumbalni sindrom), sa ciljem da se smanji bol, očuva i poboljša funkcija kičmenog stuba i zglobova, kao i snaga mišića.

Korektivne vežbe

 • Ravna stopala
 • X noge
 • O noge
 • Skolioza
 • Kifoza
 • Lordoza

Pedijatrija

U pripremi