You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ELEKTROTERAPIJA

ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija predstavlja primenu električne energije koja pozitivno delujuje na strukture mišićnog i nervnog sistema, proširivanjem krvnih sudova i poboljšanjem cirkulacije, čime se postiže analgetski efekat (uklanjanje bola), povećanje mišićne mase, stimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat (uklanjanje otoka).

Interferentne struje

Predstavljaju nisko frekventne naizmenične struje sinusoidnog oblika koje nastaju endogeno u tkivima, interferencijom srednje frekventnih struja iz dva samostalna strujna kola, čija razlika iznosi od 0-100 Hz.
Iz tog razloga koristimo je u svim slučajevima kada nismo u mogućnosti da tačno podesimo interferenciju u tački lokalizacije i tako obuhvatimo šire područje delovanja.
Pored toga ova struja poseduje DUBINSKI efekat, JEDINA ima primenu kod prisustva METALA u telu, visok intenzitet ne deluje nadražajno, vreme nije strogo određeno, poseduje mogućnost biranja frekvencije (ritmične ili statične).
Interferentne struje, imaju primenu kod:

  • degenerativnih i reumatskih oboljenja;
  • kod iščašenja, uganuća, preloma;
  • sportskih povreda, povreda tetiva i mišića;
  • pareze i paralize;
  • kod cervikalnog i lumbalnog sindroma;

Metal nije kontraindikacija za primenu ovih struja, što je veoma važno kod terapije preloma kostiju ili drugih ortopedskih intervencija, kada postoje metalne pločice i šrafovi u tkivu.

Elektrostimulacija

Elektrostimulacija predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način.

Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.

Elektrofreza

Elektroforeza predstavlja unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje. Omogućava da lek za najkraće moguće vreme prodre na mesto povrede ili zapaljenja.

Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

Dijadinamične struje

Dijadinamične struje predstavljaju kombinaciju različito modulisanih impulsa po intenzitetu, obliku i amplitudi (impulsne) i galvanske komponente.
One imaju izraženo analgetsko dejstvo, deluju na smanjenje otoka i poboljšavaju cirkulaciju (šire krvne sudove, smanjuju otok i hematom), smanjuju spazam mišića i time redukuju bol.
Koristimo ih i za stimulaciju mišića nakon kraćeg ili dužeg mirovanja.


Tens

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola.

Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških I neuroloških stanja.